Ekonomske mere za vreme vanrednog stanja – šta paušalci mogu da očekuju

uspesno otvaranje firme

uspesno otvaranje firme


Ekonomske mere za vreme vanrednog stanja koje je donela Vlada Republike Srbije donete su u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih korona virusom a koje su propisane u Uredbi o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

U Uredbi, u članu 3. se navodi da pravo na ove pogodnosti imaju svi preduzetnici koji u periodu od 15. marta do 10. aprila nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima je u ovom periodu istekao ugovor o radu.

Najviše nejasnoća je bilo u vezi sa tim da li preduzetnici koji su prijavili privremeni prekid delatnosti („zamrzli firmu“) mogu da računaju na ove pogodnosti.

Ovom Uredbom je propisano da svi preduzetnici koji su prijavili privremeni prekid obavljanja delatnosti u periodu od 15. marta pa na dalje ostvaruju pravo na ove pogodnosti.

Oni koji su zamrzli svoju preduzetničku radnju pre 15. marta nemaju pravo na ove pogodnosti. Pored njih i svi preduzetnici koji su osnovali svoje firme nakon 15. marta takođe nemaju pravo na ove pogodnosti.

Prva ekonomska mera – fiskalne pogodnosti odnosno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za paušalce

 

Ova Uredba podrazumeva da će onima koji su obuhvaćeni ovim merama biti odloženo plaćanje poreza i doprinosa za mart, april i maj 2020. godine. Plaćanje ovih poreza i doprinosa će biti odloženo za sledeću godinu i počinje od 04. januara 2021. godine. Plaćanje će ići u 24 mesečne rate.

Preduzetnici paušalci koji imaju zaposlene ovo pravo za poreze i doprinose koje plaćaju za svoje zaposlene će ostvariti tako što će prilikom podnošenja PPP-PD prijave u polje 1.4 stavljati datum 04. januar 2021. godine.

Preduzetnici paušalci koji nemaju zaposlene (jedini su u svojoj firmi) ne moraju da podnose nikakve prijave već će im po automatizmu biti odloženo plaćanje poreza i dopinosa za januar sledeće godine.

Pojasnićemo na primeru.

Recimo da su vam mesečni porez i doprinosi koje plaćate za firmu oko 20.000 dinara. To znači da za mart, april i maj treba da platite ukupno oko 60.000 dinara na ime poreza i doprinosa. Ovih 60.000 dinara se deli sa 24 i od januara 2021. godine plaćate 2.500 dinara mesečno u narednih 24 meseca za porez i doprinose koje ste trebali da platite za ova tri meseca. Tako da će te od januara 2021. godine plaćati oko 20.000 dinara redovnih poreza i doprinosa za taj mesec plus 2.500 dinara (za ova 3 meseca) sto iznosi 22.500 dinara i  tako narednih 24 meseca.

Druga ekonomska mera – direktna davanja odnosno isplata minimalca

 

Kako će se ostvarivati ove pogodnosti?

Isplaćivaće se iznos minimalne neto zarade za mesec mart (30.367,04 dinara). Uplate će ići mesečno tokom tri meseca a prva uplata će biti početkom maja kako je ministar finansija najavio. Uplate će ići na namenski račun koji će automatski biti otvoren kod poslovne banke kod koje vaša firma ima otvoren račun. Ako imate račune za firmu u više banaka potrebno je da se odlučite u kojoj banci želite da otvorite namenski račun i da preko E uprave elektronski izvršite izbor banke za otvaranje nameskog računa. Ukoliko imate račun samo u jednoj banci nije potrebno da podnosite nikakve zahteve za otvaranje ovog namenskog računa već će on biti otvoren po automatizmu. Ipak savetujemo da i oni koji imaju račun u samo jednoj banci ipak elektronski izvrše izbor banke za otvaranje namenskog računa preko E uprave.

Ko može ostvariti pravo na davanje?

Preduzetnici paušalaci koji imaju zaposlene će ovo pravo ostvarivati za svoje zaposlene ali i za sebe tako što će se prilikom isplate ovih sredstava broj zaposlenih za koje je podneta PPP-PD prijava uvećati za jedan (a to je sam preduzetnik). Ovaj broj se neće uvećavati za jedan ako je preduzetnik istovrememo zaposlen u drugoj firmi ili je korisnik penzije (tj. ne ostvaruje pravo na ovo davanje za sebe već samo za svoje zaposlene).

Preduzetnici paušalci koji nemaju zaposlene i koji samostalno obavljaju delatnost (nisu zaposleni u drugoj firmi i nisu korisnici penzije) ne moraju da podnose nikakve prijave već će im se po automatizmu odobriti ova davanja.

Preduzetnici paušalci koji su otvorili svoje firme iz radnog odnosa pravo na ovo davanje ne ostvaruju  preko svoje preduzetničke firme već ga ostvaruju preko firme u kojoj su zaposleni. Obzirom da su zaposleni, firma u kojoj su u radnom odnosu će za njih podneti prijavu (PPP – PD)  i po tom osnovu će dobiti ova sredstva. Porezi i doprinosi koje plaćaju za svoju preduzetničku radnju za ova tri meseca će biti automatski odloženi za sledeću godinu.

Preduzetnici paušalci koji su otvorili svoje firme iz radnog odnosa i koji su zaposleni u javnom sektoru (tj. državnim preduzećima) neće moći da dobiju ova davanja jer se Uredba odnosi samo na firme koje su u privatnom sektoru, ali imaju pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa koje plaćaju za svoju  preduzetničku radnju.

Preduzetnici paušalci koji su i korisnici penzije nemaju pravo na ova davanja ali imaju pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa koje plaćaju na firmu i to će i njima biti odobreno po automatizmu bez podnošenja bilo kakvih prijava.

No comment

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.